Evenemang

Lönebildningsdagen 2023: Lönebildningens roll för kompetensförsörjningen

Lönebildning

Webbinarium

Den lokala lönebildningen ska säkra möjligheterna att rekrytera, motivera, utveckla och behålla den kompetens som behövs i verksamheten. Kompetensförsörjningsbehoven på både kort och lång sikt är ett avgörande underlag i det lokala lönebildningsarbetet.

Lönebildningsdagen 2023 ger centrala och lokala parters perspektiv på kopplingen mellan lokal lönebildning och kompetensförsörjning. Dessutom blir det en omvärldsspaning av behoven på framtidens arbetsmarknad.

Fredag den 21 april klockan 09.00-12.00 bjuder centrala parter in er som är representanter för arbetsgivare och arbetstagare på det statliga avtalsområdet till Lönebildningsdagen.

Vid evenemanget medverkar:

  • Centrala parters förhandlingsledningar
  • Sofia Rasmussen, vd/omvärldsanalytiker, Rasmussen Analys
  • Anna Araskog, utredare, Arbetsgivarverket
  • Jens Mattsson, generaldirektör, FOI
  • Styrgruppen för Partsrådets arbetsområde Lönebildning

Genom att delta med både representanter för fack och arbetsgivare inom er
verksamhet lägger ni en god grund för det lokala lönebildningsarbetet.

Varmt välkomna!

/Styrgruppen inom Partsrådets arbetsområde Centrala parters stöd till lokal
Lönebildning


Om du har frågor om webbinariet, kontakta:
Annika Nilsson, Partsrådet, annika.nilsson@partsradet.se
Har du frågor om anmälan, kontakta: halina.sandler@blick.se
Vill du avregistrera dig från Partsrådets utskick? Skicka ett mejl till
info@partsradet.se

 

Nedan har du nu möjlighet att se filmen från dagen, alternativt klicka vidare för att se delfilmer och läsa referat.

 

Kapitelindelning och delfilmer

Tidsangivelserna i kolumnen till vänster nedan visar var i filmen ovan en programpunkt börjar. Du kan också välja att klicka på namnet på programpunkten i högra kolumnen om du föredrar att se kapitlet i en egen film – samt läsa ett kort sammandrag.

4.42 Lönebildningens roll för kompetensförsörjningen – Centrala parters perspektiv
26.23 Omvärldsspaning: Framtidens arbetsmarknad och kompetensförsörjningSofia Rasmussen, vd, Rasmussen Analys
1.14.59 Lokal lönebildning och kompetensförsörjning – styrgruppen för Partsrådets arbetsområde Lönebildning
1.31.45 Kompetensbarometern - Anna Araskog, utredare, Arbetsgivarverket
1.49.45 Kompetensförsörjning ur ett myndighetsledningsperspektiv,
Jens Mattsson, generaldirektör, FOI
2.21.25 Systematisera det lokala lönebildningsarbetet och summering av dagen
– Styrgruppen för Partsrådets arbetsområde Lönebildning

Var?

Digital sändning. Länk skickas ut i god tid före evenemanget.

När?

21 april kl. 09.00 - 12.00

Vem?

Evenemanget riktar sig till arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare inom det
statliga avtalsområdet som medverkar i det lokala lönebildningsarbetet.