Hot på jobbet

Välkommen till ett arbetsmaterial som ger stöd i arbetet med att förebygga, hantera och följa upp händelser kring hot, våld och trakasserier på jobbet. Materialet är framtaget för statlig sektor och vänder sig till dig som är chef, specialist inom personal- och säkerhetsfunktioner, skyddsombud eller facklig representant.

Vilken typ av insats är du intresserad av?

Inspiration i arbetet med hot, våld och otillåten påverkan

Här kan du ta del av artiklar, filmer, sända webbinarier och poddavsnitt för inspiration och stöd i arbetet med att jobba förebyggande, akut och uppföljande.
Mer innehåll på temat hot, våld och otillåten påverkan