Förebyggande

Obs!

Den 5 mars genomgår Partsrådets webbplats en större uppdatering och är därför inte tillgänglig mellan 7.00 och 10.00 på morgonen.

Förebyggande insatser

Nedan kan du ta del av avsnitten som ingår i arbetsmaterialet Hot på jobbets Förebyggande del. Följ dem steg för steg eller klicka direkt in i det avsnitt som intresserar mest.