Hot på jobbet

Introduktion till att jobba förebyggande

Att förebygga hot, våld och trakasserier är en viktig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Både oro för att något ska hända och verkliga händelser kan orsaka ohälsa hos medarbetare. Dessutom kan beslut och bedömningar i yrkesutövningen påverkas.

Trygga medarbetare ger högre kvalitet

Eftersom medarbetare behöver känna sig trygga för att göra ett riktigt bra jobb är det värt att arbeta förebyggande. För att säkerställa att man får med alla delar som tillsammans bidrar till en säkrare arbetsmiljö är det bra att jobba systematiskt – i fyra steg. Och gör det i samverkan så att fler perspektiv kommer med.

SAM-hjulet bestående av momenten Undersökning, Riskbedömning, Åtgärder och Kontroll och som sedan börjar om på Undersökning igen.

Undersök

Första steget handlar om att få koll på riskerna, och det får ni om ni börjar med att undersöka. Vilken typ av hot, våld eller trakasserier kan drabba – eller drabbar – medarbetare? Finns situationer som kan vara särskilt riskfyllda eller otrygga? Eller roller som är mer utsatta?

Riskbedöm

I det andra steget behöver ni göra en bedömning av riskerna så att ni kan prioritera och välja ut det som är viktigast att börja med. Analysera också vad som ligger bakom olika typer av hot, våld och trakasserier. Om ni förstår orsakerna blir det lättare att välja rätt åtgärd.

Åtgärda

Det tredje steget handlar just om att välja åtgärder. Kom ihåg att de absolut allvarligaste riskerna ska åtgärdas direkt. Övrigt kan ni planera in i en handlingsplan. Om det finns flera möjliga åtgärder – tänk noga igenom vad som kan få störst effekt till en rimlig insats.

Kontrollera och följ upp

Ni behöver också kontrollera och följa upp om åtgärderna får effekt. Det är det fjärde steget. Minskar risken för utsatthet genom de åtgärder som ni har satt in? Kan medarbetare hantera olika situationer bättre? Kom ihåg att en del åtgärder får effekt först efter en tid, så fortsätt att följa upp och var beredda på att justera om det behövs.

Det finns mycket att göra för att verksamheten ska bli säkrare och tryggare. Jobba systematiskt, utveckla kompetens och var förberedda inför de olika situationer som kan skapa kris. Definiera vad ni behöver göra hos er.