Vi erbjuder

Kollektiv intelligens

Den ökande komplexiteten och specialiseringen ställer allt högre krav på samarbete och koordinering i våra statliga organisationer. Med hjälp av tjänsten Kollektiv intelligens kan ni arbeta fram en strategi för hög kunskapsintegration, kollektiv intelligens och samarbetsskicklighet.

Genom tjänsten Kollektiv intelligens ger Partsrådet er möjlighet att hitta former, metoder och verktyg för att utveckla och genomföra en strategi för att vidareutveckla era team och interna samarbetskonstellationer. Tillsammans med andra myndigheter vägleds ni av ett forskarteam och genom ett digitalt verktyg.

Deltagande myndigheter får verktyg för att definiera en strategi och handlingsplan för att arbeta med koordinering mellan arbets- och ledningsgrupper samt samarbetskonstellationer som inte definieras som grupp. En sådan strategi innebär att organisationen arbetar systematiskt för att uppnå och hålla hög kvalitet i den koordinering och kunskapsintegration som sker i den löpande verksamhet. 

En pilot av Kollektiv intelligens har genomförts under 2020 och tjänsten vidareutvecklas nu för att kunna erbjudas framöver. Är du intresserad av att veta mer redan nu är du välkommen att höra av dig till hallbartarbetsliv@partsradet.se eller göra en intresseanmälan.

Vanliga frågor

Hur levereras tjänsten till myndigheten?

Tjänsten är under utveckling. Mer information om leverans kommer i samband med lansering 2021.

Hur mycket tid krävs från vår myndighet för att ta del av tjänsten?

Tjänsten är under utveckling. Mer information om leverans kommer i samband med lansering 2021.

Vilka riktar sig tjänsten till?

Alla statliga organisationer har möjlighet att anmäla partsgemensamt intresse för tjänsten.

Tjänsten riktar sig till arbetsgivarföreträdare, chefer och HR-ansvariga, och fackliga företrädare.

 

Kostar det något att ta del av tjänsten?

Det stöd som Partsrådet erbjuder kostar inget utan finansieras genom den avgift som parterna Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR/S,P,O och Seko har avtalat om.

Hur gör vi för att ta emot programmets tjänster?

För att ta del av en tjänst behövs ett partsgemensamt avrop, vilket innebär att representanter från både arbetsgivare och fack står bakom avropet. Dessutom behöver parterna delta i de utvärderingar som Partsrådet kommer att genomföra för att följa upp och kontinuerligt förbättra tjänsterna.

Vem kan vi kontakta för mer information eller ytterligare frågor?

Om du inte hittar svar på dina frågor är du välkommen att höra av dig till hallbartarbetsliv@partsradet.se. Vill du anmäla intresse för någon av våra tjänster, använda detta formulär som återkommer vi till dig snarast möjligt.