Hög kvalitet på lönebildning

2014-03-10 Erfarenheterna från de senaste årens arbete med stöd till lokal lönebildning är goda. Det konstaterar de centrala parterna som nu vill fortsätta på samma linje.

f40c631760cf4bc033ea9d26d3f12d5fff6297ee-1

Genusperspektiv på löner var ett av flera teman under ett seminarium den 20 maj 2010, där det hela illustrerades med hjälp av mycket uppskattade sketcher på scen. Bild: Camilla Cherry

– Det är viktigt att verka för att den lokala lönebildningen ska ha en så hög kvalitet som möjligt. Parterna finner det därför angeläget att fortsätta ett utvecklingsarbete i syfte att stödja olika delar av de lokala partsprocesserna inför, under och efter lönerevisionen, skriver de centrala parterna i Avtal 2010-2012.

Man slår också fast att en framgångsrik lokal lönebildningsprocess bygger på att alla aktörer, såväl lokala parter som chefer och medarbetare, har kompetens och förutsättningar att ta ansvar för sin del av processen.

Arbetet i det tidigare arbetsområdet Jämställda arbetsplatser tas omhand och slutförs inom ramen för Stöd till lokal lönebildning.

Parternas förhandlingsledningar, tillika Samarbetsrådets arbetsutskott, kommer liksom hittills leda arbetet.