Samverkan

Obs!

Den 5 mars genomgår Partsrådets webbplats en större uppdatering och är därför inte tillgänglig mellan 7.00 och 10.00 på morgonen.

Film: Implementering av samverkan

den 1 november 2022

Det fjärde steget i Verktyg för utveckling av lokala samverkansavtal stödjer lokala parter i att planera implementeringen av samverkansprocesser och att i tidigt skede skapa förutsättningar för att hålla samverkan aktiv och levande över tid.

Se filmen där centrala parter förmedlar sitt perspektiv på implementering och förvaltning av samverkansprocesser: