Tidigare arbetsområden

Obs!

Den 5 mars genomgår Partsrådets webbplats en större uppdatering och är därför inte tillgänglig mellan 7.00 och 10.00 på morgonen.

Allt innehåll

Artikel och Video

Klokare beslutsfattande

Mona Riabacke gav tips om hur man fattar kloka beslut, på Partsrådets seminarium.

Tidigare arbetsområden
Video

Avslut för utvecklingsprogrammet

Vikten av kommunikation betonades på den sista träffen i Partsrådets utvecklingsprogram inom arbetsområdet ”Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd”, som har pågått u...

Tidigare arbetsområden
Artikel och Video

Tänkande maskiner

Carl Henrik Ek slog hål på myten att datorer är intelligenta, på Partsrådets seminarium om förändring och utveckling.

Tidigare arbetsområden
Video

Tänkande maskiner

Carl Henrik Ek slog hål på myten att datorer är intelligenta, på Partsrådets seminarium om förändring och utveckling.

Tidigare arbetsområden
Artikel och Video

Kompetens för framtiden

För statliga myndigheter blir det allt viktigare att kunna både rekrytera och bibehålla kompetens. Det konstaterade Daniel Brämhagen på ett seminarium som Partsrådets arbetsområ...

Tidigare arbetsområden
Video

Kompetensförsörjning i kontinuerlig förändring

En allt snabbare utveckling inom statliga verksamheter ställer nya krav på kompetensförsörjning. Ari Riabacke, fil dr i risk- och beslutsanalys, pratade om vad som krävs för att...

Tidigare arbetsområden
Artikel

Fyra faser i förändring

Per Bjergestam vägledde lokala parter genom fyra faser i förändring, på ett seminarium som Partsrådet anordnade i maj.

Tidigare arbetsområden
Video

Effektivt teamarbete

I filmen Människan i kontinuerlig förändring pratar psykologen Annika Lantz om att en krävande uppgift är en förutsättning för att en arbetsgrupps inneboende dynamik ska utnyttj...

Tidigare arbetsområden
Artikel och Video

Framtidstrender

Trendgurun Henrik Mattsson hjälpte lokala parter att blicka in i framtiden, på ett seminarium som Partsrådets arbetsområde ”Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd” a...

Tidigare arbetsområden
Video

Framtidstrender

Trendgurun Henrik Mattsson hjälpte lokala parter att blicka in i framtiden, på ett seminarium som Partsrådets arbetsområde ”Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd” a...

Tidigare arbetsområden
Video

Start för 2016 års utvecklingsprogram

Carl Henrik Ek, lektor i datorvetenskap vid universitetet i Bristol och tidigare KTH, pratade om robotoriseringen i arbetslivet på första kurstillfället av Partsrådets utvecklin...

Tidigare arbetsområden
Artikel och Video

Förändringskommunikation

På ett seminarium i november diskuterades kommunikationens betydelse vid förändring.

Tidigare arbetsområden
Artikel och Video

Hantera förändring

Göran Rosberg inledde sin föreläsning med ett citat av Charles Darwin: ”Det är inte de starkaste som överlever. Det är inte de mest intelligenta som överlever. Överlever gör de...

Tidigare arbetsområden
Video

Hantera förändring

I filmen Vad är nyckeln till ett effektivt kommunikationsarbete berättar Göran Rosberg, partner på Ernst & Young om förändringsarbete. Göran inledde sin föreläsning med ett...

Tidigare arbetsområden
Video

Förändringskommunikation

I filmen Förändringskommunikation pratar Sonja Rasin, CEO & Partner på Diplomat Communication om kommunikationens betydelse vid förändring, på ett seminarium i november.

Tidigare arbetsområden
Video

Avslut för utvecklingsprogrammet

Partsrådets arbetsområde ”Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd” har genomfört fjärde och sista tillfället av ett utvecklingsprogram, som har pågått under våren och...

Tidigare arbetsområden
Artikel och Video

Samarbetskulturer

Partsföreträdare fick förslag på hur man kan bygga robusta samarbetskulturer på myndigheter.

Tidigare arbetsområden
Artikel och Video

Viktigt teamarbete

Teamets betydelse för att öka kraften i förändringsarbetet stod i fokus för Partsrådets seminarium inom förändring och utveckling.

Tidigare arbetsområden
Video

Viktigt teamarbete

Annika Lantz, psykolog och professor vid Stockholms universitet pratar om teamets betydelse för att öka kraften i förändringsarbetet. Det stod i fokus för Partsrådets seminarium...

Tidigare arbetsområden
Video

Att leda i förändring

Lyssna på deltagarna i utvecklingsprogrammet om förändring och utveckling.

Tidigare arbetsområden
Artikel och Video

Steg mot förändring

Beteendevetaren Per Bjergestam höll en föreläsning om vad som krävs för att en individ ska förändra sig.

Tidigare arbetsområden
Artikel och Video

Förändring för ökad måluppfyllelse

Jon Aarum Andersen, professor och ekonomie doktor, betonade att alla förändringar inom en organisation måste leda till ökad måluppfyllelse, på Partsrådets seminarium om ständig...

Tidigare arbetsområden
Video

Steg mot förändring

Beteendevetaren Per Bjergestam höll en föreläsning om vad som krävs för att en individ ska förändra sig. Detta på ett seminarium inom Partsrådets arbetsområde Förändring och utv...

Tidigare arbetsområden
Video

Individen i fokus

Individen stod i fokus vid andra tillfället av Partsrådets utvecklingsprogram inom arbetsområdet Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd. Se några av deltagarna reson...

Tidigare arbetsområden
Artikel och Video

Lärande inom staten

Benchmarkingutredningen har lagt ett förslag om erfarenhetsutbyte och lärande inom staten.

Tidigare arbetsområden
Artikel och Video

Digitala trender

Pelle Sommansson från EY gjorde en utblick utanför myndighetsvärlden och talade om digitalisering i näringslivet och industrin och hur digitaliseringen förändrar tjänster och pr...

Tidigare arbetsområden
Video

Digitala trender

I filmen Hur digitalisering förändrar tjänster och produkter gör Pelle Sommansson från EY gjorde en utblick utanför myndighetsvärlden och talar om digitalisering i näringslivet...

Tidigare arbetsområden
Video

Lärande inom staten

Benchmarkingutredningen har lagt ett förslag om erfarenhetsutbyte och lärande inom staten. Om detta berättade Urban Karlström, utredningens ordförande, på ett seminarium inom Pa...

Tidigare arbetsområden
Video

Att rusta sig för förändring

Första tillfället av utvecklingsprogrammet som arrangeras av Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd. Fokus låg på digitalisering, benchmark...

Tidigare arbetsområden
Artikel

Våga lära nytt

– Förändring leder inte alltid till framgång – men att inte förändras leder till misslyckande. Så sa Per Schlingmann, arkitekten bakom Moderaternas förändringsarbete som också s...

Tidigare arbetsområden
Artikel

Framtiden kan ingen förutspå

– Njut av stunden, utvecklingen kommer aldrig mer att gå så långsamt som nu, sa föreläsaren och entreprenören Stefan Hyttfors, på en tankeväckande, omtumlande och lite utmanande...

Tidigare arbetsområden
Video

Våga lära nytt

Under inspirationsdagen om förändringsarbete som arrangerades av Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd föreläste Per Schlingmann, arkitekte...

Tidigare arbetsområden
Video

Framtiden kan ingen förutspå

Under inspirationsdagen om förändringsarbete som arrangerades av Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd talade föreläsaren och entreprenören...

Tidigare arbetsområden
Video

Inspirerande för lokala parter

Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd bjöd partsföreträdare från ett 35-tal myndigheter på inspiration kring förändringsbenägenhet.

Tidigare arbetsområden