Förändring och utveckling

 2017-02-08 De centrala parterna vill stödja det lokala arbetet med att utveckla förmågan och beredskapen att leda och verka under förhållanden med ständig förändring och utveckling.

 

Under 2016 har arbetsområdet bland annat drivit ett  Utvecklingsprogram där elva myndigheter har deltagit med 44 deltagare. Myndigheterna har deltagit partsgemensamt och har träffats under fyra intensiva tillfällen för att göra djupdykningar på olika teman inom förändring och utveckling. Årets teman har varit ”världen i förändring”, ”individen i förändring”, ”kompetensförsörjning som ett viktigt inslag i förändringsarbete” och ”kommunikation i ständig förändring”.

Arbetsområdet har också gett en serie öppna seminarier på motsvarande teman, öppna för alla myndigheter. Dessa blandar aktuella ämnen med diskussioner och gruppövningar.

Filmer och artiklar från Utvecklingsprogrammet och de öppna seminarierna kan tas del av nedan och ger en bild av vad arbetsområdet har arbetat med.

Gå till sida.