Välkommen tillbaka

Kapitel 5: Summering och avslut

Nu har ni genomfört ett antal olika övningar tillsammans för att reflektera över rehabiliteringsprocessen ur olika perspektiv. I detta har ni även identifierat möjliga nya arbetssätt för att på ett systematiskt sätt stötta återgången till arbete vid en sjukskrivning.

För att hjälpa er i det fortsatta arbetet med dessa frågor följer nu workshoppens sista övningar som handlar om att gemensamt se vad ni har lärt er, vad ni anser bör göras framöver och hur det kan realiseras.

Summering: Vad tar vi med oss?

Ladda ner Vad tar vi med oss? Anteckningsmaterial summering (pdf)

Så här gör ni: 

 • Reflektera enskilt över vad du tar med dig från workshoppen utifrån frågorna i listan nedan.
  Avsätt 5 minuter med hjälp av stoppuret.
 • Berätta om era reflektioner i helgrupp samt diskutera och jämför era tankar. Se till att alla får komma till tals.
  Avsätt 10 minuter.
 • Dokumentera gärna i ett gemensamt dokument som ni kan fortsätta att arbeta med framöver.  

Frågor:

 • Vad i rehabiliteringsprocessen fungerar bra hos er idag?
 • Hur kan ni justera era processer för att anställda ska kunna komma tillbaka i arbete på ett ännu mer hållbart sätt?
 • Finns det några snabba och enkla förändringar ni skulle kunna göra för att komma igång med arbetet?    
 • Vilka personer behöver vara inblandade i att nå en förändring? Vem kan göra vad?
timer

:

Tiden är slut

Vad är nästa steg?

Ladda ner: Vad är nästa steg? Anteckningsmaterial (pdf)

För att möjliggöra att era lärdomar bidrar till en positiv förändring för ett mer hållbart arbetsliv är det viktigt att konkretisera nästa steg. 

Så här gör ni: 

 • Arbeta i helgrupp
 • Diskutera vad som blir första steget efter att ni har genomfört denna digitala utbildning.
  Avsätt 15 minuter.
 • Dokumentera gärna i ett gemensamt dokument som ni sedan kan fortsätta arbeta med framöver.

Frågor:

 • Vad bör vara en initial insats för att skapa en positiv förändring?
 • Hur kan ni följa upp att insatsen skapar positiva effekter? Ska ni besluta nu om någon typ av återrapportering eller uppföljning?
 • Kan ni utse vem som gör vad för att skapa denna positiva förändring?
timer

:

Tiden är slut

Avslutning av kapitel 5

Ni är nu klara med kapitel 5 och i och med det är ni klara med hela utbildningen Arbeta vidare med Välkommen tillbaka. Bra jobbat!