Välkommen tillbaka

Kapitel 4. Rehabilitering kräver förändring hos både medarbetare och arbetsgivare

Rehabilitering är en förändringsprocess, inte bara för medarbetaren utan också för arbetsplatsen och kanske främst för medarbetarens närmaste chef. Som nämnts i tidigare delar så finns det ett antal åtgärder som stöds av forskning, men den exakta appliceringen av dessa kommer att bero på medarbetare, arbetsplatsen och andra förhållanden. 

I denna del resonerar ni gemensamt kring hur olika parter bör agera i olika faser av en återgång till arbete med hjälp av en beskrivning av ett fiktivt fall.

Fiktivt fall

Börja med att läsa om ert fiktiva fall för att sätta er in i situationen. Detta har facilitatorn valt ut på förhand. I de tre efterföljande övningarna kommer ni att utgå från detta fiktiva fall.

Öppna: Fiktiva fall (pdf)

Anteckningsstödet är tänkt att inspirera er att dokumentera vem som gör vad i rehabiliteringsresan. Se detta som inspiration och välj fritt bland tillgängliga hjälpmedel som word eller excel för att konkretisera och dokumentera era tankar.

Anteckningsmaterial Rehabilitering kräver förändring (pdf)

Animerade filmer för olika typer av fiktiva fall

 

Övning 1a: Vila och initial återhämtning

Syftet med övningen är att ge er möjlighet att öva på ett rehabiliteringsfall, och samtidigt illustrera hur teorin kan implementeras i praktiken.

Så här gör ni:

timer

:

Tiden är slut

Övning 1b: Vila och initial återhämtning

Fortsätt diskutera i era smågrupper.

 • I filmen presenterade Sofia ett antal tankar om vila och initial återhämtning. Är det något som ni vill addera till er diskussion efter att ha sett filmen? Notera detta i era anteckningar.
  Avsätt 5 minuter med hjälp av stoppuret nedan.
timer

:

Tiden är slut

Övning 2a: Att återskapa arbetsförmåga och förbereda återgång, fortsättning

Syftet med övningen är att utreda orsaker och acceptera stöd.

Så här gör ni:

 • Dela upp er i samma smågrupper som tidigare.
 • Diskutera vad de olika aktörerna kan göra i den andra fasen av rehabiliteringsresan. Ta hjälp av dokumentet Frågor om vad olika aktörer kan göra i andra fasen (pdf).
  Avsätt 10 minuter med hjälp av stoppuret nedan.
 • Titta på filmen under stoppuret. Därefter fortsätter övningen.
timer

:

Tiden är slut

Övning 2b: Att återskapa arbetsförmåga och förbereda återgång

Så här gör ni:

 • Fortsätt diskutera i era smågrupper.
 • I filmen presenterade Sofia ett antal tankar om att återskapa arbetsförmåga och förbereda återgång. Är det något som ni vill addera till er diskussion efter att ha sett filmen? Notera detta i era anteckningar. 
  Avsätt 10 minuter med hjälp av stoppuret nedan.
timer

:

Tiden är slut

Övning 3a: Stegvis återgång

Syftet med övningen är att diskutera hur situationen anpassas, förändras och ständigt följs upp.

Så här gör ni: 

 • Diskutera hur medarbetaren återgår till arbete. Ta gärna hjälp av Stödfrågor fas 3 Stegvis återgång (pdf) och Förslag på arbetsanpassningar (pdf) för att konkretisera olika aktiviteter och anpassningar som lämpar sig för den tredje fasen. Se förslagen på arbetsanpassningar som inspiration för möjliga sätt att anpassa arbetet. 
  Avsätt 10 minuter med hjälp av stoppuret nedan.
 • Titta på filmen under stoppuret. Därefter fortsätter övningen.
timer

:

Tiden är slut

Övning 3b: Stegvis återgång

Så här gör ni:

 • Fortsätt diskutera i era smågrupper.
 • I filmen presenterade Sofia ett antal tankar om arbetsåtergång. Är det något som ni vill addera till er diskussion efter att ha sett filmen? Notera detta i era anteckningar.
  Avsätt 10 minuter.
timer

:

Tiden är slut

Avslutning av kapitel 4

Ni är nu klara med kapitel 4. Om ni planerar att genomföra flera kapitel vid en och samma workshop går ni nu vidare till Kapitel 5. Summering och avslut.