Välkommen tillbaka

Kapitel 1. Vanliga utmaningar i att välkomna någon tillbaka

Att arbeta förebyggande mot stress och ohälsa minskar givetvis de negativa konsekvenserna för såväl individ, organisation som samhälle. Men all sjukskrivning orsakad av stress och ohälsa kan tyvärr inte undvikas. Istället handlar det om att ha rätt förutsättningar på plats för att hantera situationen för att stötta både individen och organisationen.

Syftet med detta kapitel är att initiera era tankar om aktiviteter för arbetslivsinriktad rehabilitering inom er organisation. Som stöd i den processen presenteras här vanliga utmaningar med arbetslivsinriktad rehabilitering, samt arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar under rehabilitering 

Vilka utmaningar för arbetslivsinriktad rehabilitering finns inom er organisation?

Diskussionsövning: 25 minuter (använd gärna stoppuret direkt under övningen)

Öppna dokumentet Fem vanliga utmaningar (pdf) och ladda ner Anteckningsmaterial vanliga utmaningar (ppt).

Syftet med denna övning är påbörja diskussioner kring de utmaningar ni ser gällande arbetslivsinriktad rehabilitering i er organisation.

Så här gör ni:

Ta del av stödmaterialet i listan längst ner på sidan.

  • Dela in er i mindre grupper om 3–5 personer. Om möjligt, säkerställ att det finns både arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter samt skyddsombud i varje grupp.
  • Reflektera enskilt över de utmaningar/svårigheter i rehabiliteringsarbetet som du ser.
    Avsätt cirka 5 minuter.
  • Jämför och diskutera era svar i era smågrupper. Ser ni några mönster? Är ni överens? Utifrån de fem utmaningar som presenterades i filmen, vilka är viktigast i er organisation?
    Avsätt 10 minuter.
  • Lyft diskussionen till helgrupp. Skapa en gemensam helhetsbild genom att respektive grupp delar med sig av de utmaningar de identifierat som viktigast och vilka mönster de ser.
    Avsätt 10 minuter.
timer

:

Tiden är slut

Avslutning av kapitel 1

Ni är nu klara med kapitel 1. Om ni planerar att genomföra flera kapitel vid en och samma workshop går ni nu vidare till Kapitel 2. Tre huvudslutsatser för att förkorta återgångstiden till arbete.