Välkommen tillbaka

Kapitel 2. Tre huvudslutsatser för att förkorta återgångstiden till arbete

Långa sjukskrivningar är negativa för såväl hälsan som förmågan att återgå till arbete. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för medarbetare att ta sig tillbaka från sjukskrivningar orsakade av stress och utmattning påvisar forskning tre slutsatser för hur återgångstiden till arbete kan förkortas. 

Se filmen för att lära er mer om hur tid, en kombination av insatser samt problemlösningsbaserade samtal kan stötta återgången i arbete. Ta gärna enskilda anteckningar under filmen om ni finner något område särskilt intressant och för att underlätta efterföljande diskussionsövning.

Hur stämmer er organisations rutiner överens med det som nämns i forskningen?

Diskussionsövning: 30 minuter (använd gärna stoppuret direkt under övningen).

Öppna dokumentet Tre huvudslutsatser (pdf) och ladda ner Anteckningsmaterial rutiner och forskning (ppt).

Syftet med övningen är att reflektera över processer och stöd som finns inom er organisation idag, samt att genomföra en jämförelse med vad forskningen säger om att förkorta återgångstiden till arbete.

Så här gör ni:

Ta del av stödmaterialet i listan längst ner på sidan.

  • Dela upp er i samma smågrupper som i det första kapitlet och diskutera hur ni tycker att er organisation arbetar med aspekterna tid, en kombination av insatser och problemlösningsbaserade samtal. Hanterar ni dessa aspekter i ert befintliga arbete?
    Avsätt 10 minuter.
  • Fortsätt diskussionen i era smågrupper. Diskutera nu på vilket sätt de tre huvudslutsatserna tid, en kombination av insatser och problemlösningsbaserade samtal skulle kunna få bättre förankring inom er organisation? Ta gärna hjälp av dokumentet Tre huvudsatser (ger en översikt över huvudslutsatserna) i materiallistan längre ner på sidan.
    Avsätt 10 minuter.
  • Lyft diskussionen till storgrupp. Låt alla grupper återberätta kort vad de har diskuterat.
    Avsätt 10 minuter.
timer

:

Tiden är slut

Avslutning av kapitel 2

Ni är nu klara med kapitel 2. Om ni planerar att genomföra flera kapitel vid en och samma workshop går ni nu vidare till Kapitel 3. Fack och skyddsombuds roll i rehabilitering.