Välkommen tillbaka

Introduktion

Stress och psykisk ohälsa blir en allt vanligare orsak för sjukskrivning inom statliga verksamheter. När en individ blir sjukskriven minskar ofta kontakten mellan den anställda och arbetsplatsen, vilket enligt forskning motverkar en framgångsrik rehabilitering.

Syftet med den här tjänsten är att ni som tar del av den ska ges möjlighet att reflektera över rehabiliteringsprocessen ur olika perspektiv och identifiera nya möjliga arbetssätt för att på ett systematiskt sätt stötta återgången till arbete efter en sjukskrivning. Materialet för tjänsten Välkommen tillbaka är framtaget för att ni som avropat tjänsten självständigt ska kunna genomföra workshoppen.

Bekanta dig med strukturen för materialet

Menyn för materialet hittar du till höger, eller direkt under avsnittsrubriken längst upp på sidan om du använder mobiltelefon.

Bläddra dig fram med hjälp av menyn, eller genom att klicka på pilarna Tillbaka eller Nästa steg när du är längst ner på en sida.

Välkommen!