Välkommen tillbaka

Påbörja workshoppen

Välkomna!

Stress och psykisk ohälsa blir en allt vanligare orsak för sjukskrivning inom statliga verksamheter. När en individ blir sjukskriven minskar ofta kontakten mellan den anställda och arbetsplatsen, vilket enligt forskning motverkar en framgångsrik rehabilitering. Ju bättre en organisation lyckas ta en aktiv och stöttande roll i den anställdas rehabilitering, desto enklare kan den anställda återkomma till arbetet vilket har positiva effekter för såväl individ, organisation som samhälle. Samtidigt är det utmanande att som arbetsgivare ha rutiner och processer som erbjuder ett individanpassat och aktivt stöd i en medarbetares återgång till arbete.

Identifiera möjliga nya arbetssätt

Syftet med denna digitala utbildning är att ge er möjlighet att reflektera över rehabiliteringsprocessen ur olika perspektiv och identifiera nya möjliga arbetssätt för att på ett systematiskt sätt stötta återgången till arbete efter en sjukskrivning.

Materialets uppbyggnad

Workshopmaterialet förmedlas i fem kapitel. Varje kapitel innehåller kortare föreläsningsfilmer eller summerande texter samt diskussionsövningar att genomföra i små grupper.

Nu kör vi igång!