Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Artiklar

Givande lönebildningsseminarium med Seko

2020-03-12  Partsföreträdare från sju myndigheter deltog i Partsrådets lönebildningsseminarium med Arbetsgivarverket och Seko.

–Det är givande att få en genomgång av avtalet och centrala medskick om tanken bakom skrivningarna, säger Brita Hybbinette, arbetsgivarföreträdare på Trafikverket.

Läs mer

Lönebildning för stora myndigheter

2020-02-10 Partsrådets arbetsområde Centrala parters stöd till lokal lönebildning har haft ett lönebildningsseminarium för stora myndigheter, tillsammans med Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O. Försäkringskassan och Stockholms universitet var två av myndigheterna som deltog i seminariet.

Läs mer

Långsiktig lönebildning

2019-08-29 Vad kännetecknar långsiktigt lönebildningsarbete? Frågan togs upp på ett seminarium med Arbetsgivarverket och Saco-S.

Läs mer

Lön och prestation

2019-08-19 Partsrådet har haft ett seminarium om lönebildningsprocessen med lönesättande samtal, med Arbetsgivarverket och Saco-S. På seminariet berättade Johnny Hellgren, docent vid psykologiska institutionen på Stockholms universitet, om vad forskningen säger om kopplingen mellan lön och prestation.

Läs mer

”Värdefullt att träffa de centrala parterna”

2019-08-08 Bolagsverket är en av myndigheterna som deltog i ett seminarium om RALS-avtalet mellan Arbetsgivarverket och Seko, som Partsrådet arrangerade under hösten 2018.
–Det är värdefullt att träffa de centrala representanterna och få en möjlighet att ställa frågor till dem, säger Charlotta Söderberg, HR-specialist på Bolagsverket.

Läs mer

Lokal lönebildning

2019-04-02 Hur kan man kvalitetssäkra den lokala lönebildningen? Frågan stod i fokus för ett tvådagarsseminarium som Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O anordnade för lokala partsföreträdare.

Läs mer

Effektiv lönebildning

2019-02-08 Migrationsverket och Lantmäteriet var två av myndigheterna som deltog i ett seminarium om lönebildningsprocessen i enlighet med RALS-avtalet mellan Arbetsgivarverket och Seko. Partsrådets arbetsområde Centrala parters stöd till lokal lönebildning stod bakom seminariet.

Läs mer

Långsiktig lokal lönebildning

2018-12-17 Hur ska man göra för att komma ifrån att arbetet med lönebildningen ofta blir så kortsiktigt? Frågan stod i fokus för ett seminarium som Partsrådet anordnade utifrån RALS-T-avtalet mellan Arbetsgivarverket och Saco-S.

Läs mer

Viktig lönedialog

2018-11-30 Partsrådet har haft ett seminarium om lönebildningsprocessen med lönesättande samtal, utifrån avtalet mellan Arbetsgivarverket och Saco-S. På seminariet delade bland annat Göteborgs universitet med sig av sina erfarenheter.

Läs mer

Arbetsgivarverket och Saco-S genomför under hösten två seminarier kring lokal lönebildning.

Läs mer

Lönesättande samtal

2017-02-14 Partsrådet har haft en partsgemensam inspirationsdag om lönesättande samtal som en del av lönebildningsprocessen, utifrån avtalet mellan Arbetsgivarverket och Saco-S.

Läs mer

Lokal lönebildning

2017-01-26 Partsföreträdare från tolv myndigheter deltog i Partsrådets seminarieserie om lokal lönebildning enligt avtalet mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O.

Läs mer

Fokus på dialog

2016-12-06 Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O har inlett en seminarieserie om lokal lönebildning. På det första seminariet berättade lokala parter från Ekobrottsmyndigheten om hur de har arbetat med dialog i lönebildningsprocessen.

Läs mer

Dialogens roll i lönebildningen

2016-03-02 Lönebild och dialogens roll i löneprocessen stod i fokus för Partsrådets avslutande seminarier om lönebildning, tillsammans med Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O.

Läs mer

Kvalitetssäkra lönebildningen

2015-12-18 Partsrådet har tagit fram en seminarieserie för att hjälpa lokala parter att kvalitetssäkra lönebildningsarbetet.

Läs mer

Lokal lönebildning

2015-10-29 I oktober 2015 höll Arbetsgivarverket och Seko en konferens om lokal lönebildning, inom ramen för Partsrådets arbetsområde Centrala parters stöd till lokal lönebildning.

Läs mer

Verken som differentierar på organisatorisk nivå

2015-03-11 Läkemedelsverket och Ekonomistyrningsverket, ESV, är två myndigheter som har arbetat med lönedifferentiering på organisatorisk nivå.

Läs mer

Samsyn i lönebildningsarbetet

2015-03-11 På såväl Ekonomistyrningsverket som Åklagarmyndigheten har arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter ett nära samarbete i lönebildningsprocessen.

Läs mer

Uppskattade seminarier om lönebildning

2015-03-11 Arbetsgivarverket och Saco-S har haft två uppskattade seminarier om lönebildningsarbete för lokala partsföreträdare.

Läs mer

Populärt seminarium om BESTA-vägen

2014-10-02 Den 24 september fick fem nya myndigheter möjlighet att lära sig grunderna i metodstödet BESTA-vägen, som syftar till att säkerställa att det inte förekommer osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Läs mer

Fyra myndigheter om lokal lönebildning

2009-05-08 En tydlig vision och ett klart uttalat mål för verksamheten, samt en dialog kring dessa, är grunden för arbetet med lokal lönebildning. Det anser företrädare för några myndigheter som under 2009 har intervjuats av Ken Johnsson, Partsrådets arbetsområde Centrala parters stöd till lokal lönebildning.

Läs mer

Stöd till lokal lönebildning - sammanfattning av delrapporten

2009-11-04 Arbetsområdet har genomfört de två första faserna i sin verksamhetsplan: kartläggning via enkäter respektive kartläggning via intervjuer. Under hösten är flera aktiviteter inplanerade, bland annat seminarier om lönebildning. Man kommer också att ta fram ett stödmaterial som ska kunna användas av lokala parter i frågor som rör lönebildning.

Läs mer

Vad förväntade du dig av den här dagen?

2010-02-11 Vi frågade några deltagare vad de förväntade sig av seminariet om lönebildning och vilka utmaningar de står inför på hemmaplan. Så här svarade de.

Läs mer

Lönebildning ett verktyg för utveckling

2010-02-11 För sattes lönen centralt, utifrån befattning och antal år i anställningen. I dag sätts individuella löner utifrån resultat och prestation kopplat till verksamhetens mål. Det är i alla fall intentionerna i RALS och tanken bakom strategisk lönebildning.

Läs mer

Öppen dialog grunden för bra lönebildning

2010-04-12 Lokal lönebildning behövs för att få lön och lönesättning att bli styrmedel i verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning. Det konstaterades under seminariet Så arbetar vi strategiskt med lokal lönebildning, arrangerat av Partsrådet den 30 mars 2010 i Stockholm.

Läs mer

Så jobbar FMV med lönebildning

2010-04-12 – För att nå framgång i lönebildningen krävs att den är känd och förstådd av alla. Därför behövs diskussioner och dialog på alla nivåer och mellan parterna, bra medarbetarsamtal och ett nära samarbete med linjecheferna. Det sa Lars-Åke Johansson, HR-chef på Försvarets materielverk, när han under Partsrådets seminarium den 30 mars 2010 berättade om FMV:s arbete med lokal lönebildning.

Läs mer

Fyra deltagare om seminariet om lönebildning

2010-04-12 Vi frågade fyra deltagare under seminariet om lönebildning (2010) vad de tyckte om innehållet och varför de var där.

Läs mer

Fokus på jämställdhet gynnar utveckling

2010-06-10 – Det är alldeles för lätt att låta föreställningar om kvinnor och män färga ens beslut och prioriteringar.

Läs mer

Högaktuellt om lönesättning och genusperspektiv

2010-06-10 Genusperspektiv på löner, metodstöd för lönekartläggning och tre myndigheters erfarenheter av lönesättning. Det var huvudteman på Partsrådets seminarium den 20 maj 2010. Därtill ett par uppfriskande sketcher om hur det kan gå till under ett lönesamtal.

Läs mer

Så tyckte vi om seminariet

2010-06-11 Vi passade på att fråga några deltagare om deras intryck av seminariet om lönesättande samtal (2010).

Läs mer

Hög kvalitet på lönebildning

2014-03-10 Erfarenheterna från de senaste årens arbete med stöd till lokal lönebildning är goda. Det konstaterar de centrala parterna som nu vill fortsätta på samma linje.

Läs mer

Nytt metodstöd på väg

2011-08-18 Nu är det nästan klart – ett metodstöd som lokala parter kan använda i sitt arbete att analysera om det föreligger osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Metodstödet har utarbetats av en partsammansatt arbetsgrupp inom Partsrådet och har också testats på tre myndigheter.

Läs mer