Evenemang

Tidigare evenemang

Workshop

Prova-på-workshop: Hur skapar vi en hälsofrämjande arbetslivsresa?

Hållbart arbetsliv
Workshop

Prova-på-workshop: Fånga tidiga tecken på stress

Hållbart arbetsliv
Workshop

Prova-på-workshop: 29k. Hur kan vi arbeta förebyggande mot stress i arbetslivet?

Hållbart arbetsliv
Workshop

Hur kan vi möjliggöra en bra arbetsåtergång från sjukskrivning?

Hållbart arbetsliv
Workshop

Prova på-workshop: Arbetslivsresan

Hållbart arbetsliv
Workshop

Lärande i förändring - hur fångar vi upp och behåller kunskap inom organisationen?

Hållbart arbetsliv
Workshop

Hur gör vi? Pröva en process som ger stöd i dialogen om psykisk hälsa

Arbetsmiljö
Workshop

Lärande i förändring - hur fångar vi upp och behåller kunskap inom organisationen?

Hållbart arbetsliv
Workshop

Prova-på workshop: Fånga tidiga tecken

Hållbart arbetsliv
Workshop

Prova-på workshop: Välkommen tillbaka

Hållbart arbetsliv
Workshop

Konsten att stanna upp och reflektera

Hållbart arbetsliv
Workshop

Vill du engagera dig i Partsrådets utbud av stöd för utveckling av samverkan?

Samverkan
Workshop

Samskapad nystart i samverkansarbetet

Hållbart arbetsliv
Workshop

Att arbeta med psykisk ohälsa – chefens roll

Arbetsmiljö
Workshop

Förebygg och hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Arbetsmiljö
Workshop

Lanseringsworkshop: Lärande i förändring

Hållbart arbetsliv
Workshop

Ta er samverkan till nästa nivå: Workshopserie del 3

Samverkan
Workshop

Ta er samverkan till nästa nivå: Workshopserie del 2

Samverkan
Workshop

Ta er samverkan till nästa nivå: Workshopserie del 1

Samverkan
Workshop

Den hjärnvänliga arbetsplatsen

Arbetsmiljö
Workshop

Organisatorisk och social arbetsmiljö vid arbete hemma: Vad hände, hur går det och vem gör vad?

Arbetsmiljö
Workshop

Nya föreskrifter om arbetsanpassning

Arbetsmiljö
Workshop

29k: Hantera stress för högskolor och universitet

Hållbart arbetsliv
Workshop

Workshopserie del 3: Utveckling av samverkan och lokala samverkansavtal

Samverkan
Workshop

Workshopserie del 2: Utveckling av samverkan och lokala samverkansavtal

Samverkan
Workshop

Workshopserie del 1: Utveckling av samverkan och lokala samverkansavtal

Samverkan
Workshop

Arbetsmiljö vid arbete i hemmet

Arbetsmiljö
Workshop

Hantera otillåten påverkan

Arbetsmiljö
Workshop

Inkluderande arbetsmiljö gynnar alla

Hållbart arbetsliv
Workshop

Prova-på-workshoppar

Hållbart arbetsliv
Workshop

Teamutveckling som ger stabilitet inför framtiden

Hållbart arbetsliv
Workshop

Hitta energi och arbetsglädje

Hållbart arbetsliv
Workshop

Engagemang i det nya normala

Hållbart arbetsliv
Workshop

Digital Almedals-Workshop: Digitalt lärande med Partsrådet – hur kan vi stötta er?

Hållbart arbetsliv
Workshop

Digital Almedals-Workshop: Kan team leda utveckling framåt?

Hållbart arbetsliv
Workshop

Digital Almedals-Workshop: Vilka utmaningar kring ett hållbart arbetsliv är viktigast att prioritera?

Hållbart arbetsliv
Workshop

Digital Almedals-Workshop: Hur bygger vi långsiktig motståndskraft mot stress?

Hållbart arbetsliv
Workshop

Digital Almedals-Workshop: Arbetsliv i förändring – hur påverkar det oss och hur vill vi påverka?

Hållbart arbetsliv
Workshop

Tillsammans ställer vi om – erfarenhetsutbyte om statliga arbetsplatser i en snabbföränderlig tid

Hållbart arbetsliv
Workshop

Workshopserie – kom vidare med ert lokala samverkansavtal

Samverkan
Workshop

Utvecklingslabb för ett hållbart arbetsliv

Hållbart arbetsliv
Workshop

Organisatorisk och social arbetsmiljö – Att bygga robusta samarbetskulturer

Arbetsmiljö