Flera aktiviteter om innovation under hösten

2018-09-25 Partsrådets arbetsområde Innovation och utveckling drar nu igång sina aktiviteter efter sommaren. Hösten inleds med ett innovationslabb och en innovationsfrukost om hur man kan arbeta innovativt i en föränderlig värld – och få medarbetarna att engagera sig i verksamheten.

Partsrådets arbetsområde Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv erbjuder ett flertal aktiviteter för partsföreträdare under hösten.

  • 6–7 september: Innovationslabb – Innovation ur ett partsgemensamt perspektiv.
  • 21 september: Innovationsfrukost – Att innovera i kaos.
  • 18 oktober: Studiebesök – Vinnova. Att innovera en arbetsplats.
  • 15 november: Studiebesök – Arbetsförmedlingen. Att skapa ett innovationscenter.
  • 7 december: Innovationsfrukost – Att innovera som nobelpristagare.

– Partsrådet vill bidra till att stödja lokala parter i deras arbete kring innovation och utveckling av verksamheten. Det handlar inte bara om digitalisering utan kan vara att på andra sätt öka kundnyttan eller frågan om verksamhetsutveckling i stort, säger Maria Made på Arbetsgivarverket, som är ordförande för arbetsområdets styrgrupp.

Maria Made
Foto: Catharina Biesèrt

Innovationsfrukost

Partsrådet erbjuder bland annat frukostseminarier om innovation. På den första innovationsfrukosten, som är 21 september på Tändstickspalatset i Stockholm, pratar Lisa Lindström, vd på digitalbyrån Doberman, bland annat om innovativa metoder som ökar medarbetarnas engagemang och delaktighet.

Maria Made konstaterar att innovation och utveckling ligger högt uppe på agendan för flera myndigheter i staten. Hon betonar att det är viktigt att arbeta partsgemensamt med frågorna, för att resultatet av arbetet verkligen ska kunna tas om hand av organisationen.

–Partsrådets roll är framför allt att stödja partsföreträdare. Myndigheterna arbetar redan med innovation men det är inte alltid som de fackliga företrädarna är så involverade i det arbetet. Vi vill öka kunskapen om vad innovation och utveckling kan vara och ge inspiration till hur man kan arbeta med de här frågorna. Där är också erfarenhetsutbytet viktigt, säger Maria Made.

Erfarenhetsutbyte

Erfarenhetsutbytet är också ett skäl till att arbetsområdet anordnar två studiebesök på myndigheter under hösten – dels på Arbetsförmedlingens innovationscenter, dels på Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet.

På Arbetsförmedlingen får partsföreträdarna ett konkret och praktiskt exempel på hur man kan arbeta med innovation i en statlig myndighet. På Vinnova handlar det mycket om den fysiska arbetsmiljön och hur arbetsplatsen i sig kan användas för att skapa förutsättningar för innovation.

Som första aktivitet för hösten anordnas ett innovationslabb på Epicenter i Stockholm 6–7 september, där deltagarna får genomföra innovationsövningar och testa att arbeta i en innovativ labbmiljö. De får även delta i en digital safari och prova på den senaste tekniken, bland annat artificiell intelligens (AI), bodyhacking och virtuell verklighet.

Läs mer om och anmäl dig till de olika aktiviteterna i Partsrådets kalendarium.