Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Användbara verktyg vid konflikter

2014-11-03 Arbetsmiljö 14.52 minuter
På Partsrådets seminarium om konflikthantering gav Alexander Tilly, den kampsportstränande dörrvakten som utbildade sig till psykolog, konkreta tips på hur man kan undvika och hantera konflikter. Seminariet arrangerades av Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.