Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Bättre möten

2019-03-28 Arbetsmiljö 17:49 minuter

Effektiva och välfungerande möten leder till ökad delaktighet och bättre förståelse för andras arbete. Organisationsforskaren Birgitta Södergren delade med sig av en lättanvänd modell för mötesdialog, på ett seminarium för partsföreträdare som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv stod bakom.

Filtrera

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.