Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Hantera konflikter

2015-12-16 Arbetsmiljö 14.18 minuter
Forskaren Thomas Jordan gav partsföreträdare redskap för att hantera konflikter.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.