Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Hantera konflikter

2015-12-16 Arbetsmiljö 14.18 minuter
Forskaren Thomas Jordan gav partsföreträdare redskap för att hantera konflikter.

Filtrera

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.