Ett seminarium om att förebygga hot och våld och om otillåten påverkan vid myndighetsutövning

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare på en statlig myndighet till ett seminarium om hur man gör riskbedömningar, för att förebygga och förhindra hot och våld och otillåten påverkan vid myndighetsutövning.

Om seminariet
Seminariet består av två block:

Under förmiddagen berättar Henrik Belfrage om hur man praktiskt kan bedöma risker för hot och våld och otillåten påverkan vid myndighetsutövning.

Henrik Belfrage är professor i kriminologi vid Linköpings universitet och forskningschef vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena samt professor vid psykologiska institutionen, Universitetet i Bergen. Henrik Belfrage har publicerat över 100 vetenskapliga artiklar och har tagit fram flera riskbedömningsinstrument som används såväl nationellt som internationellt.

Under eftermiddagen presenterar projektledaren Johanna Skinnari och utredarna Karolina Hurve och Anna Jonsson på Brottsförebyggande rådet, Brå, en ny rapport om otillåten påverkan vid myndighetsutövning. I föredraget beskriver de hur utsattheten bland dem som utsätts för otillåten påverkan ser ut, vilka former påverkansförsöken tar, vilka som utför påverkansförsök samt vilka konsekvenserna blir för tjänsteutövningen och i privatlivet.
Rapporten bygger på drygt 45 500 enkätsvar och 140 intervjuer på olika myndigheter.

Målgrupp
Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer och säkerhetschefer, och fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid och plats
När: Onsdag 12 oktober kl. 09.30-15.00.
Kaffe och smörgås från kl. 09.30. Seminariet börjar kl. 10.00.
Var: 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm.

Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan
Anmäl dig HÄR senast den 5 oktober 2016.

Återbud
Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet.
För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor.
Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Om du har frågor kring anmälan, kontakta:
Halina Sandler, tfn: 08-562 862 03, e-post: halina@blickmoteskonsult.se