Ett seminarium om säkerhetskultur – hur påverkar säkerhetskulturen en säker och god arbetsmiljö?

Hur chefer och medarbetare tänker och agerar kring säkerhet på jobbet formar säkerhetskulturen.
När en incident eller olycka inträffar är det ofta samspelet mellan mänskliga, tekniska och organisatoriska faktorer som påverkar situationen.

På seminariet får du bl a ta del av hur man kan utvärdera och utveckla en organisations säkerhetskultur samt om moralisk kompetens, förmågan att hantera och ta ansvar i moraliskt laddade situationer.

  • Hur man utvärderar och utvecklar en organisations säkerhetskultur.
    Lena Kecklund, Fil.dr. Psykologi, VD i MTO Säkerhet, specialist i Människa-Teknik-Organisation
  • Hur kan man med organisationsdesign främja moralisk kompetens?
    Tomas Brytting, Professor i organisationsetik och forskningsledare, Ersta Sköndal högskola

Målgrupp
Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer och säkerhetschefer, och fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid och plats
När: tisdag 31 mars kl 09.30-16.00. Kaffe och smörgås från kl 09.30. Seminariet börjar kl 10.00.
Var: 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm.
Partsrådet bjuder på seminariedagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan
Anmäl dig HÄR senast 9 mars 2015. Antalet platser är begränsat, ”först till kvarn” gäller.

Återbud
Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än tio dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift på 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.