Hur reagerar och agerar individer i en organisation i tider av förändring och utveckling?

Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling bjuder in dig som är arbetsgivare eller facklig företrädare till ett öppet seminarium om kontinuerligt förändrings- och utvecklingsarbete den 29 maj. Temat för dagen är att förstå olika individers attityder och förhållningssätt kopplat till förändring och utveckling.

Jon Aarum Andersen kommer att prata om förändringsbenägenhet och hur den skiljer sig åt i organisationer samt belysa attityder, förhållningssätt och ledarskap kopplat till kontinuerlig förändring och utveckling.

Per Bjergestam kommer att bjuda på ett pass innehållande förhållningssätt, modeller och verktyg som kan lägga grunden för ett aktivt förändringsarbete

För mer information kring agenda och medverkande klicka HÄR.

Plats: 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm (ingång från Odengatan 65, plan2)

Anmälan
Anmäl dig HÄR senast den 20 maj 2015.
Antalet platser är begränsat, ”först till kvarn” gäller.

Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd är ett av Partsrådets fyra arbetsområden. Inom arbetsområdet får lokala parter stöd i deras arbete med att stärka bl.a. chefers och medarbetares förmåga och beredskap att leda och verka under ständig förändring och utveckling.

Om du har frågor om seminariet, kontakta:
Susanne Tillqvist, tfn 070-318 91 77, e-post susanne.tillqvist@partsradet.se eller Kristin Bertelsen,
tfn 073-040 43 83, e-post kristin.bertelsen@partsradet.se

Om du har frågor kring anmälan, kontakta:
Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!
Styrgruppen inom Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd