Samverkan för framtiden — nycklar till framgång

2018-10-30 Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare i verksamheter inom det statliga avtalsområdet till en heldag om tillit, aktiv dialog och engagemang som nycklar till framgång i ert samverkansarbete.

OM SEMINARIET

Parternas uppfattning är att en samverkan som syftar till att utveckla verksamheten förutsätter en väl fungerande dialog och samspel mellan chef och medarbetare och mellan arbetsgivare och fackliga företrädare. För att lyckas med samverkan ser parterna att tillit, aktiv dialog och att skapa engagemang är viktiga framgångsfaktorer. Partsrådet har för detta seminarium därför bjudit in Louise Bringselius och Mikael Wallteg att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Louise Bringselius är fil. doktor och docent i organisation och ledning vid Lunds universitet, vetenskaplig rådgivare (f.d. forskningsledare) för Tillitsdelegationen, författare och föreläsare m.m. Inom ramen för Tillitsdelegationens uppdrag har Louise lett utvecklingen av ramverk och teori gällande tillitsbaserad styrning och ledning med utgångspunkt i tolv försöksverksamheter i vård, omsorg och statlig tillsynsverksamhet.

Mikael Wallteg har som Vice VD/försäljningsdirektör under 16 år haft ledarskapet över Systembolagets 441 butiker och den resa som tagit företaget från lägsta förtroende till högsta förtroende i Sverige. Mikael berättar om hur Systembolaget har gått från ett regelstyrt företag till ett företag som bygger på värderingar och personligt ansvarstagande.

 

Frågeställningar som kommer att lyftas är exempelvis:

– Hur skapa en aktiv dialog och engagemang på arbetsplatsen så att alla känner sig delaktiga?
– Hur skapa förutsättningar för delaktighet?
– Hur skapa tillit på arbetsplatsen och mellan roller?
– Tillitsdelegationens arbete kopplat till samverkan?
– Hur komma framåt när vi inte är överens?

Förhoppningen är att dagen skall ge stöd åt myndigheterna att komma vidare i sitt arbete att teckna lokala avtal med utgångspunkt i Samverkan för framtiden.

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Lokala parter på strategisk nivå. Anmälan ska ske partsgemensamt, dvs. arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare ser till att samtliga lokala parter är med på samma konferens. Max 5 personer per myndighet kan anmälas.

Tid och plats: Tisdag 4 december 2018, kl. 10.00 – 15.00, 7A Odenplan, lokal Embla, Norrtullsgatan 6, Stockholm. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30. Seminariet avslutas med kaffe kl. 15.00.

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast den 20 november. Läs om Partsrådets behandling av personuppgifter här.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Om du har frågor om seminariet, kontakta Partsrådet: Sara Haag: 070 299 11 69, Arbetsgivarverket: Ken Johnsson, 08 700 13 93, OFR/S.P.O: Susanne Nyberg 08 440 83 30, Saco-S: Magnus Berg, 08 480 040 15 eller Seko: Roger Pettersson, 08 791 42 86

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Rebecca Masgård, tfn 08 562 862 03, e-post rebecca@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070 558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!