Välkommen till Partsrådets julkalender

Partsrådet julkalender bjuder på godbitar för dig som företräder arbetsgivare eller som är förtroendevald inom staten. Inspirerande webbinarier, stöttande verktyg och utbildningar, intressanta poddar eller upplysande filmer – vi har plockat fram det bästa till dig varje arbetsvardag i december fram till jul.

Tidigare luckor

Hur skapar vi en kognitivt hållbar arbetsmiljö så att hjärnan orkar med? Den mentala tallriksmodellen hjälper dig

I dagens lucka hittar du en film om hur lokala parter genom lönekartläggning kan förebygga osakliga löneskillnader.

I startgroparna för att
starta upp samverkan
eller intresserad av att
utveckla er samverkan?

Är du nyfiken på vad BESTA är och varför den är så viktig för det statliga avtalsområdet?

Hur skapar vi förutsättningar för en väl fungerande samverkan? Inspiration och tips kan hjälpa till

Webbinariet Inkluderande arbetsmiljö: Hur psykologisk trygghet gör att alla kan bidra på lika villkor. 

Få insikter och lärdomar: Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken.

Kompetensbarometern: Nulägesinsikter och framtidstrender gällande statens kompetensförsörjning. 

Ta del av BESTA-vägen, ett metodstöd framtaget för att säkerställa att det inte uppstår osaklighet i lönesättningen på grund av kön.

Hur skapar man en tryggare arbetsmiljö när det finns risk för hot, våld och trakasserier?

Vad kan bidra till sociala hälsorisker på arbetet och hur kan du arbeta förebyggande?   

I dagens lucka hittar du en film som handlar om varför en fungerande dialog är grunden för samverkan.

Hur skapar vi ”luft i systemet” för att få en hållbar arbetssituation?

Hur kan partsgemensamt arbete skapa psykisk hälsa på arbetsplatsen?

På jakt efter inspiration för samverkan i mindre organisation?

Hur arbetar man förebyggande mot arbetsrelaterad ohälsa och bidrar till balans i arbetslivet?

Kommande luckor