Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Goda råd i förändringstider

2012-05-28 Den 14 och 15 maj 2012 genomförde Partsrådet det andra av fyra planerade tvådagarsseminarium i sitt program Förändring och utveckling, ett konstant tillstånd. Fokus denna gång låg på ledar- och medarbetarskap.

028f8e539329af39a7e6b39f3f21fb3e90c373b5

Sluta aldrig att informera, oavsett hur många gånger du har fört ut ett budskap. Det var ett av många råd under tvådagarsseminariet på Såstaholm konferensanläggning i maj.

Under de två dagarna varvades föreläsningar med grupparbeten där programdeltagarna tillsammansAnn Follin, Tekniska muséet arbetade fram förutsättningar för det nya ledar- och medarbetarskap som behövs för att våra myndigheter bättre ska kunna hantera kontinuerlig förändring.

f7eafc01bebc40288d615e12d5321b27bbc8b9a3

Konkreta råd

Tre myndigheter och ett statligt bolag var inbjudna till seminariet för att berätta om hur de har drivit förändringsarbetet inom sina respektive verksamheter: Tekniska muséet, CSN, Polisen och Systembolaget.

Några av deras slutsatser:

• Sluta aldrig att informera. Berätta varför en förändring sker, vad den innebär för den enskilde medarbetaren, hur den ska gå till och vad resultatet blir.
• Börja med de förändringar som är enkla att genomföra och ger goda resultat
• En fördel är att utgå från en gemensamt framtagen värdegrundChristina Gellerbrant Hagberg, CSN
• Låt medarbetarna vara med i det praktiska förändringsarbetet

ea6c64910fc08aa6814472b57def7f2b61aca2d6

Motivera och skapa ett bra klimat

Under seminariet listade deltagarna hinder och förutsättningar för ett agilt (mer förändringsbenäget) ledarskap och medarbetarskap.

En gemensam uppfattning var att det agila ledarskapet handlade om att

– motivera snarare än att kontrollera
– fokusera på verksamhet och resultat snarare än på regler
– skapa det klimat som krävs för att samtliga medarbetares kompetenser ska komma till sin rätt.

Se till helheten
Det agila medarbetarskapet handlar i sin tur om att

– ta mer egna initiativ och fatta egna beslut när situationen kräver det
– ta ansvar för hela verksamhetens resultat och utveckling, inte bara den egna delen

För mer information om Partsrådets utvecklingsprogram:
Kontakta Alan Schürer, e-post alan.schurer@partsradet.se,
tfn 070-795 01 07

Publicerad: 2012-05-28

Goda råd i förändringstider

2012-05-14 Rapport Förändring och utveckling

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.