Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Individen i fokus

2015-06-05 Individen stod i fokus vid andra tillfället av Partsrådets utvecklingsprogram om förändring och utveckling.

Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd har genomfört andra tillfället i ett utvecklingsprogram, som pågår under våren och hösten 2015. Partsföreträdare från tio myndigheter deltar i programmet.

Denna gång handlade utvecklingsprogrammet om hur individen påverkas av ständig förändring och utveckling.

Bland föreläsarna fanns professor Jan Löwstedt (Jan Löwstedt AB), Mats Eklund (Encourage AB) samt professor Jon Aarum Andersen (Jon Aarum Andersen Consulting).

Jan Löwstedt pratade bland annat om förutsättningar för ett framgångsrikt kontinuerligt förändrings- och utvecklingsarbete. Mats Eklund höll en interaktiv föreläsning om förändringsbenägenhet ur ett evolutionistiskt perspektiv och lät deltagarna genomföra individuella övningar för att utforska sin egen förändringsbenägenhet samt ta fram handlingsplaner som stöd för önskade förändringar på sina myndigheter. Jon Aarum Andersen pratade om förändring ur ett organisatoriskt perspektiv. Han deltog även i Partsrådets öppna seminarium om Förändring och utveckling.

Publicerad: 2015-06-05

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.