Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Lästips om förändringsarbete

2015-06-29 Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd har valt ut läsvärda böcker om förändringsarbete.

Efter genomförda öppna seminarier och utvecklingsprogram inom arbetsområdet Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd, har det inkommit önskemål om att få tips på litteratur inom området.

Lästips:
• Förändringens fyra rum, av Claes Jansen
• Immunity to Change, av Robert Kegan
• Switch, av Chip & Dan Heath
• Konsten att få Mentala Superkrafter, av Henrik Fexeus
• Thinking, Fast and Slow, av Daniel Kahneman
• The Power of Habits, av Charles Duhiggs
• Den femte disciplinen, av Peter M Senge
• Man in Search of Meaning, av Viktor Frankels
• Leading Change, av John Kotter
• För privat/personlig utveckling: många böcker skrivna av Kaj Pollack, t.ex. ”Att växa genom möten”, ”Att välja glädje”.

Publicerad: 2015-06-29

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.