Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Miniskrift: Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap

2014-03-10 De egenskaper som kommer att behövas för att en verksamhet ska kunna hantera ständig förändring kommer troligtvis att skilja sig från de egenskaper som är viktiga för en traditionell (och mer statisk) organisation.I den här skriften diskuteras förutsättningarna för hur dessa egenskaper kan identifieras, stärkas och utvecklas med hjälp av kompetensförsörjningsarbete.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.