Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Avslut för utvecklingsprogrammet

2015-11-23 Förändring och utveckling 04.00 minuter
Partsrådets arbetsområde ”Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd” har genomfört fjärde och sista tillfället av ett utvecklingsprogram, som har pågått under våren och hösten 2015.

Filtrera

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.