Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Innovation och omställning

2019-09-13 Innovation och utveckling 09:22 minuter

Den digitala omställningen och dess inverkan på samhället var temat när Partsrådets arbetsområde Innovation och utveckling bjöd in till en innovationsdag för partsföreträdare.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.