Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Psykisk hälsa som uppdrag

2020-01-30 Arbetsmiljö 12:25 minuter

Väl fungerande rehabilitering ger vinster åt samhället. Det konstaterade Rickard Bracken på ett seminarium som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv stod bakom.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.