Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Välkommen på innovationsdag i Sundsvall

2019-05-28 Innovation och utveckling 01:22 minuter

Den 10 september anordnar Partsrådet en interaktiv innovationsdag i Sundsvall i samarbete med DIGG – Myndigheten för digital förvaltning. Innovationsdagen kombinerar föreläsningar med frågestunder, gruppövningar och paneldiskussioner.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.