Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Arbetsmiljö

Ekonomisk nytta av insatser

2019-04-12 Under ett seminarium för partsföreträdare presenterade Malin Lohela Karlsson en modell för analys och beräkning av den ekonomiska nyttan av förebyggande insatser mot ohälsa och dålig arbetsmiljö.

Läs mer

Genus och hälsa

2019-04-12 Professor Annika Härenstam föreläste under ett seminarium för partsföreträdare om varför det är mer relevant att diskutera arbetsmarknadens övergripande strukturer och organisering, än kvinnors arbetsmiljö.

Läs mer

”En konkret metod med vetenskaplig förankring”

2019-02-26 När Jenny Edström, HR-specialist på Folkhälsomyndigheten, hörde talas om Livsmedelsverkets arbete med teamutveckling blev hon genast intresserad. Idag arbetar Folkhälsomyndigheten själv med Effektiva team, genom Partsrådets program Hållbart arbetsliv.

–Det är en metod som konkret utgår från gruppers egen arbetsvardag, samtidigt som det finns en vetenskaplig förankring, säger Jenny Edström.

Läs mer

Stort engagemang på nätverksträff om teamutveckling

2019-02-14 Effektiva team är en av de fem tjänster som Partsrådets nya program Hållbart arbetsliv lanserat under hösten 2018. Nu har första träffen med de myndigheter som kommit igång att arbeta med tjänsten ägt rum. På en nätverksträff på Etnografiska museet fick deltagarna chans att utbyta erfarenheter om teamutveckling och engagemanget var stort.

Läs mer

Högt tempo i Hållbart arbetsliv

2018-12-19 Det har varit en intensiv höst för Partsrådets nya program Hållbart arbetsliv. Flera myndigheter har redan tagit del av arbetsområdets tjänster och intresset inför våren är stort. I en ny film berättar programmets styrgrupp om det partsgemensamma arbetet bakom Hållbart arbetsliv.

 

Läs mer