Lönebildning

Artikel och Video

Webbinarium: När chef och medarbetare inte kommer överens i det lönesättande samtalet

Drygt 250 företrädare för arbetsgivare och Saco-S deltog för inspiration och information när Partsrådet anordnade ett webbinarium om lönebildning och ramavtalet RALS-T. Fok...

Lönebildning
Artikel och Video

Lönebildningsdagen 2023: Systematisera lönebildningsarbetet

Lönebildningsdagen avslutades med att Åsa Pyka och Andreas Nyström från Partsrådets styrgrupp Lönebildning sammanfattade dagen och kom med ett antal konkreta tips för lokala par...

Lönebildning
Artikel och Video

Lönebildningsdagen 2023: Framtidens arbetsmarknad och försörjning

Självledarskap, hållbarhet för både individ och klimat, och möjligheter till djuparbete. Det är några av ingredienserna för att kunna attrahera och rekrytera morgondagens arbets...

Lönebildning
Artikel och Video

Lönebildningsdagen 2023: Lokal lönebildning och kompetensförsörjning

Hur förhåller sig den lokala lönebildningen till kompetensförsörjning? Och hur ska lokala parter tänka för att inte missa denna viktiga del av löneprocessen? Det och många andra...

Lönebildning
Artikel och Video

Lönebildningsdagen 2023: Kompetensbarometern – visar statens behov av kompetens

Hur ser statens kompetensbehov ut de kommande åren? Vilka är bristyrkena? Och varför är det extra svårt att analysera statens behov av arbetskraft? Statens behov av kompetensför...

Lönebildning
Artikel och Video

Lönebildningsdagen 2023: Kompetensförsörjning ur en myndighetslednings perspektiv

Rysslands angreppskrig i Ukraina har lett till ett ökat fokus på säkerhetsfrågor. En av de myndigheter som expanderar är Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Men hur ska en...

Lönebildning
Artikel och Video

Lönebildningsdagen 2023: Lönebildningens roll för kompetensförsörjningen

Hur ser kopplingen mellan lönebildning och kompetensförsörjning ut? Hur hanterar man dessa frågor på central och lokal nivå? Och vilka är egentligen kompetensbehoven inom staten...

Lönebildning
Artikel och Video

Webbinarium: Analysera löneskillnader mellan könen med BESTA-vägen

300 lokala partsföreträdare samlades digitalt för att få en introduktion till hur metodstödet BESTA-vägen kan användas för att analysera löneskillnader mellan män och kvinnor.

Lönebildning
Artikel och Video

Lönebildningsdagen 2022: Lokal lönebildning i en föränderlig omvärld

Fredagen den 14 oktober ägde årets upplaga av Lönebildningsdagen rum. Det bjöds på ett fullmatat program med panelsamtal, insikter och reflektioner kring löneprocessen från loka...

Lönebildning