Lönebildning

Artikel och Video

Lönebildningsdagen 2024: Det partsgemensamma analysarbetet inför lönerevision

Den 24 maj bjöd centrala parter in er som är representanter för arbetsgivare och arbetstagarorganisationer inom det statliga avtalsområdet till Lönebildningsdagen. Ett väl genom...

Lönebildning
Artikel och Video

Webbinarium: Lansering av förändringar i tillsvidareavtalet RALS-T som träder i kraft 1 oktober 2024

En stärkt långsiktighet, effektivare årlig lönebildningsprocess och ett tydligare fokus på lönesättande samtal. Det är några av förändringarna i RALS-T som presenterades på Part...

Lönebildning
Video

Vad är på gång inom arbetsområdet Lönebildning 2024-2025?

Anders Stålsby, ordförande i styrgruppen för Partsrådets arbetsområde Lönebildning, berättar i filmen om kommande verksamhet med fokus på 2024. Anders intervjuas av Ulrica Engst...

Lönebildning
Artikel

Förstärkta samtal modellen vid Lunds universitet

Lokala parter från Lunds universitet delade sina erfarenheter av att hantera oenighet vid lönesättande samtal när drygt 250 företrädare för arbetsgivare och Saco-S samlades...

Lönebildning
Artikel och Video

Webbinarium: När chef och medarbetare inte kommer överens i det lönesättande samtalet

Drygt 250 företrädare för arbetsgivare och Saco-S deltog för inspiration och information när Partsrådet anordnade ett webbinarium om lönebildning och ramavtalet RALS-T. Fokus lå...

Lönebildning
Video

Lönebildningsdagen 2023: Lönebildningens roll för kompetensförsörjningen – centrala parters perspektiv

Som en konsekvens av samhällsutvecklingen behöver flera statliga verksamheter expandera och rekrytera. I många fall råder det dessutom brist på arbetstagare. Är det här något so...

Lönebildning
Artikel och Video

Lönebildningsdagen 2023: Framtidens arbetsmarknad och försörjning

Självledarskap, hållbarhet för både individ och klimat, och möjligheter till djuparbete. Det är några av ingredienserna för att kunna attrahera och rekrytera morgondagens arbets...

Lönebildning
Artikel och Video

Lönebildningsdagen 2023: Systematisera lönebildningsarbetet

Lönebildningsdagen avslutades med att Åsa Pyka och Andreas Nyström från Partsrådets styrgrupp Lönebildning sammanfattade dagen och kom med ett antal konkreta tips för lokala par...

Lönebildning
Artikel och Video

Lönebildningsdagen 2023: Kompetensförsörjning ur en myndighetslednings perspektiv

Rysslands angreppskrig i Ukraina har lett till ett ökat fokus på säkerhetsfrågor. En av de myndigheter som expanderar är Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Men hur ska en...

Lönebildning
Artikel och Video

Lönebildningsdagen 2023: Kompetensbarometern – visar statens behov av kompetens

Hur ser statens kompetensbehov ut de kommande åren? Vilka är bristyrkena? Och varför är det extra svårt att analysera statens behov av arbetskraft? Statens behov av kompetensför...

Lönebildning
Artikel och Video

Lönebildningsdagen 2023: Lokal lönebildning och kompetensförsörjning

Hur förhåller sig den lokala lönebildningen till kompetensförsörjning? Och hur ska lokala parter tänka för att inte missa denna viktiga del av löneprocessen? Det och många andra...

Lönebildning
Artikel och Video

Lönebildningsdagen 2023: Lönebildningens roll för kompetensförsörjningen

Hur ser kopplingen mellan lönebildning och kompetensförsörjning ut? Hur hanterar man dessa frågor på central och lokal nivå? Och vilka är egentligen kompetensbehoven inom staten...

Lönebildning
Video

CSN – Långsiktighet i det lokala lönebildningsarbetet

Hur kan man få det lokala lönebildningsarbetet att fungera långsiktigt? Se filmen där Jens Holmberg, Saco-S, och Fredrik Ejresund, förhandlingsansvarig, berättar om hur de gör p...

Lönebildning
Artikel och Video

Webbinarium: Analysera löneskillnader mellan könen med BESTA-vägen

300 lokala partsföreträdare samlades digitalt för att få en introduktion till hur metodstödet BESTA-vägen kan användas för att analysera löneskillnader mellan män och kvinnor.

Lönebildning
Artikel

Webbinarium 21 oktober 2022: Lönebildning med fokus på långsiktighet

Den 21 oktober anordnade Partsrådet ett webbinarium om lönebildning och ramavtalet RALS-T. Fokus var avtalets långsiktighet. Drygt 130 företrädare för arbetsgivare och Saco- S f...

Lönebildning
Video

Introduktionsfilm till metodstödet BESTA-vägen

BESTA-vägen är framtaget av centrala parter, Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S och Seko, och är ett stöd till lokala parter i ert lönebildningsarbete i den del som handlar om...

Lönebildning
Video

Film om lika arbete ur metodstödet BESTA-vägen

Med en analys av lika arbeten kan lokala parter avgöra om löneskillnader inom lika arbeten har direkt eller indirekt samband med kön. Det har ingen betydelse om det är män eller...

Lönebildning
Video

Film om likvärdigt arbete ur metodstödet BESTA-vägen

Med en analys av likvärdiga arbeten kan lokala parter avgöra om det förekommer lönemässig undervärdering av kvinnodominerade arbeten. Metodstödet BESTA-vägen ger lokala parter s...

Lönebildning