Samverkan

Allt innehåll

Artikel

Ligger ni i startgroparna för att starta upp samverkan?

Att ta samverkan ett steg vidare och teckna ett lokalt samverkansavtal kan kännas både högtidligt och spännande. Säkerligen har ni som lokala parter flera frågor som ni vill ta...

Samverkan
Artikel och Video

Hur gör andra? Ny filmserie med samtal om samverkan

I en ny serie filmer möter vi tre myndigheter som delar med sig av sina erfarenheter kring samverkan. Vad fungerar bra? Vilka utmaningar finns? Vilka är framgångsfaktorerna...

Samverkan
Artikel

Varför har vi tagit fram filmer om samverkan?

Partsrådet vill stödja er i ert partsgemensamma arbete med att utveckla samverkansarbetet, utifrån den egna verksamhetens behov och förutsättningar.

Samverkan
Artikel och Video

Hur kan man utveckla samverkan kontinuerligt?

Samverkan är en ständigt pågående process som regelbundet behöver utvärderas och utvecklas efter verksamhetens behov. Men hur kan man göra det? Vi frågade företrädare för c...

Samverkan
Artikel och Video

Hur påverkar samverkan en organisation?

En fungerande samverkan ger utrymme för dialog och delaktighet. Men hur vet verksamheten att samverkan påverkar den? Och hur implementeras samverkan? Vi frågade företrädare...

Samverkan
Video

Ramavtal om samverkan för framtiden

Hur tar man fram eller vidareutvecklar ett lokalt avtal om samverkan? Se filmen där centrala parter förklarar syftet med ramavtalet, skillnaden mellan samverkan och MBL och...

Samverkan
Video

Vad är samverkan?

Samverkan är när arbetsgivare och fackliga organisationer, chef och medarbetare, arbetar tillsammans för att förbättra verksamheten och arbetsmiljön. En väl fungerande dial...

Samverkan
Video

Vad är MBL?

MBL (medbestämmandelagen) är en lag som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer. Arbetsgivaren ska bland annat ge löpande information till a...

Samverkan
Artikel

Varför ska man samverka?

En väl fungerande dialog mellan chef och medarbetare, arbetsgivare och fackliga organisationer (lokala parter) är grunden för samverkan. Men varför ska man samverka överhuv...

Samverkan
Video

Introduktionsfilm: Verktyg för utveckling av lokal samverkan

Centrala parter har gemensamt tagit fram Partsrådets Verktyg för utveckling av lokala samverkansavtal. Här kan du se filmen som introducerar verktyget och förklarar det djupare.

Samverkan
Video

Film: Beslutsmandat i samverkan

I en samverkansprocess är det alltid en chef som ytterst fattar beslut utifrån sitt mandat i olika frågor. Den som fattar beslut företräder arbetsgivaren och med en klar besluts...

Samverkan
Video

Film: Utveckling av roller i samverkan

Att tydliggöra roller i samverkan är ett sätt att skapa samsyn i förväntningar på varandra vilket bidrar till goda förutsättningar för varje individ att bidra med sina perspekti...

Samverkan
Video

Film: Varför ska vi samverka?

Det första steget i Verktyg för utveckling av lokala samverkansavtal handlar om varför vi ska samverka. Här kan du se filmen där centrala parter förmedlar sitt perspektiv på var...

Samverkan
Video

Film: Idag och framöver

Det andra steget i Verktyg för utveckling av lokala samverkansavtal handlar om vikten av att få samsyn kring hur ert partsarbete fungerar idag i förhållande till hur ni önskar a...

Samverkan
Video

Integrerat arbetsmiljö- och samverkansarbete ger vinster för verksamheten

Arbetsmiljöfrågor och verksamhetsfrågor går hand i hand vilket innebär stora vinster med att integrera arbetsmiljöarbetet i lokala samverkansavtal. Anna Westling, Saco-S och Tar...

Samverkan
Video

Film: Hur ska vi samverka?

Det tredje steget i Verktyg för utveckling av lokala samverkansavtal handlar om att beskriva hur samverkansarbetet ska ske i er verksamhet, utifrån lokala förutsättningar, med u...

Samverkan
Video

Film: Implementering av samverkan

Det fjärde steget i Verktyg för utveckling av lokala samverkansavtal stödjer lokala parter i att planera implementeringen av samverkansprocesser och att i tidigt skede skapa för...

Samverkan
Video

Film: Avstämning av samverkan

Det femte steget i Verktyg för utveckling av lokala samverkansavtal handlar om lokala parters roll i uppföljning och utveckling av samverkansarbetet.

Samverkan