Om oss

Nyheter och artiklar

Här presenteras de senaste nyheterna och artiklarna om Partsrådet och dess verksamhet i stort. Nyheter om arbetsområdenas verksamhet publiceras under menyvalet Arbetsområden.
Artikel

Avtalsförhandlingarna rörande Partsrådets verksamhet är nu avslutade

De centrala parterna Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S och Seko har tecknat ett tvåårigt avtal.Den partsgemensamma verksamheten ska fortsatt bedrivas i de fyra befintlig...

Artikel

Är du en av de som sommarjobbar?

Vi har samlat vårens mest populära videor, poddavsnitt och artiklar i en sommarlänklista för dig som jobbar under sommarveckorna. Är det något du missat eller tänkt att du...

Artikel

Fysiska möten i Almedalen efter två långa pandemiår

Sommaren år 2022 blev det så äntligen dags för fysiska träffar och möten under Almedalsveckan efter några år där många har haft fokus på digitala möten, i skuggan av pandemin.

Artikel

Representantskapet 2022: Allt fler hittar till Partsrådet

Partsrådets representantskap är ett forum för information och förankring av verksamheten samt en arena för dialog och omvärldsbevakning. Under ett digitalt evenemang den 20 apri...

Artikel

Ny kanslichef på Partsrådet

Partsrådets rekryteringsgrupp har nu slutfört uppdraget att rekrytera en kanslichef till Partsrådet. Den 4 april tillträder Ulrica Engström Nilsson, som närmast kommer från en r...

Artikel

Partsrådet summerar ett händelserikt 2021

2021 har trots pandemin varit ett mycket aktivt år för Partsrådet. Flera nya tjänster har lanserats och en rad webbinarie- och workshopserier har genomförts med rekordmånga delt...

Artikel

Representantskapet 2021: Partsrådet i backspegeln och runt kröken

Partsrådet representantskap är ett forum för information och förankring av verksamheten samt en arena för dialog och omvärldsbevakning. Den 20 april möttes ledamöterna – 15 från...

Artikel

Förnyade uppdrag för Partsrådet 2021–2023

Arbetsgivare och fack på central nivå inom staten har fattat beslut om inriktningen för Partsrådet 2021–2023. Verksamheten ska bedrivas inom fyra arbetsområden: Arbetsmiljö, Hål...

Artikel

Lokala parter viktiga för demokratin

OECD belyser i en rapport de positiva effekter som kollektiva förhandlingar och arbetstagarnas medbestämmande har för bland annat arbetsmiljö, kompetensutveckling och att motver...

Artikel

Covid-19-anpassat representantskap

I april 2020 genomfördes representantskapet för första gången i form av ett webbinarium med mentimeterröstning. Detta för att följa restriktionerna för att minska spridning...

Artikel

Covid-19: Partsrådet anpassar verksamheten

Vi anpassar nu löpande vår verksamhet så att den bedrivs på ett sätt som motverkar smittspridning och följer expertmyndigheternas rekommendationer.

Artikel

Partsrådet på ny adress

Partsrådet har flyttat och finns nu i nya lokaler vid Hötorget. Adressen är Kungsgatan 48, 1 tr, 111 35 Stockholm.

Artikel

Ny ordförande för Partsrådet

Den 21 augusti 2019 blir Gunnar Holmgren ny generaldirektör för Arbetsgivarverket och blir därmed även ordförande för Partsrådet. Han efterträder Eva Liedström Adler som går i p...

Artikel

Partsrådets representantskap 2019

Partsrådet har haft sitt årliga representantskap då verksamhetsberättelsen för 2018 presenterades.

Artikel

Tillit till staten som tema under 2018 års representantskap

Tillit i arbetslivet var temat för Partsrådets representantskaps årliga möte 2018. Civilminister Ardalan Shekarabi pratade om tillit till staten medan Erik Fernholm bland annat...

Artikel

Inspirerande och informerande om artificiell intelligens på representantskapet 2017

Artificiell intelligens (AI) och det nya informationssamhället – det var temat för föreläsningen på Partsrådets representantskap i april 2017. Doktor Carl Henrik Ek vid universi...

Artikel

Avtal klara för 2017

Centrala parter har tecknat avtal om Partsrådets arbetsområden under kommande år.

Artikel

40 år med partsarbete: ”Positivt att kunna jobba tillsammans som parter”

– Det är unikt hur företrädare för arbetsgivare och fackförbund inom staten jobbar med gemensamt utvecklingsarbete, inte minst i jämförelse med andra länder. Det säger Inger Mat...

Artikel

Innovation i fokus under representantskapet 2016

Innovation i offentlig sektor var temat när Partsrådets representantskap hade sitt årliga möte i april 2016. Partsrådets ordförande Eva Liedström Adler inledde mötet med att bli...

Artikel

Eva Liedström Adler ny styrelseordförande

Eva Liedström Adler har utsetts till ny generaldirektör för Arbetsgivarverket och tar därför också över rollen som ordförande för Partsrådets styrelse.

Artikel

Fiktiv sammanslagning av myndigheter engagerade på representantskapet 2015

På Partsrådets representantskap i april 2015 fick deltagarna resonera kring den fiktiva myndigheten Schlagerinspektionen under en workshop. På så sätt fick deltagarna se saker u...

Artikel

Representantskapet 2014: Integritet förädlar förändringsarbetet

Förändring och teknikutveckling stod i fokus på Per Naroskins inspirationsseminarium på Partsrådets representantskap 2014. Per Naroskin är psykolog och erfaren föreläsare, och ä...