Vi erbjuder

Inspiration och material

På den här sidan hittar du inspiration och material från Partsrådets olika arbetsområden. Ta del av filmer, webbinarier, poddar och mycket mer.

Söker du efter en speciell typ av innehåll - exempelvis artiklar eller poddar? Klicka på valen nedan.
Podd

#30 En arbetsvardag på SMHI

Det är många faktorer som påverkar vår arbetsvardag. Hur kan en organisation skapa förutsättningar för en lagom arbetsbelastning? Och finns det nycklar till att hålla dialogen o...

Arbetsmiljö
Artikel

Ligger ni i startgroparna för att starta upp samverkan?

Att ta samverkan ett steg vidare och teckna ett lokalt samverkansavtal kan kännas både högtidligt och spännande. Säkerligen har ni som lokala parter flera frågor som ni vill ta...

Samverkan
Artikel och Video

Webbinarium 13 maj: Hur kan vi arbeta med inkludering

Gabriella Fägerlind, en erfaren organisationskonsult med fokus på mångfald och inkludering, bjöd på en föreläsning om inkludering. Gabriella har över 25 års erfarenhet av att ar...

Hållbart arbetsliv
Artikel och Video

Att skapa en inkluderande arbetsmiljö: Nycklar till trivsel och produktivitet

Inkludering är en nyckelfaktor för att bygga en sund och positiv arbetsmiljö där alla känner sig välkomna och värdefulla. 

Hållbart arbetsliv
Artikel och Video

Webbinarium: Lansering av förändringar i tillsvidareavtalet RALS-T som träder i kraft 1 oktober 2024

En stärkt långsiktighet, effektivare årlig lönebildningsprocess och ett tydligare fokus på lönesättande samtal. Det är några av förändringarna i RALS-T som presenterades på Part...

Lönebildning
Video

Vad är på gång inom arbetsområdet Lönebildning 2024-2025?

Anders Stålsby, ordförande i styrgruppen för Partsrådets arbetsområde Lönebildning, berättar i filmen om kommande verksamhet med fokus på 2024. Anders intervjuas av Ulrica Engst...

Lönebildning
Artikel

Samverkan en nyckelfaktor för framgång i OSA-frågor

Arbetsmiljöverkets utvärderingar visar på att den önskade perspektivförflyttningen från individ till organisation varit lyckad, men också på behov av mer stöd till användarna av...

Arbetsmiljö
Artikel och Video

Många planer för framtiden

Vid höstens kollektivavtalsförhandlingar för statlig sektor kom centrala parter också överens om Partsrådets huvudsakliga verksamhetsinriktning. Nu har de fyra styrgrupperna pla...

Artikel

Åsa Krook ny styrelseordförande i Partsrådet

På Partsrådets årsmöte, representantskapet, valdes Åsa Krook till ny styrelseordförande. Åsa är till vardags chef för arbetsgivarutveckling på Arbetsgivarverket och sedan länge...

Artikel

"Skapa ett klimat och en arbetsmiljö som är inkluderande för alla."

En rättvis och inkluderande arbetsmiljö är inte bara en idealistisk vision utan en nödvändighet för dagens organisationer. Att skapa en arbetsplats där alla känner sig välkomna...

Hållbart arbetsliv
Artikel

Den 28 april är Världsarbetsmiljödagen!

FN:s organ för arbetslivsfrågor, ILO-kommittén, började uppmärksamma Världsarbetsmiljödagen 2003. Man ville understryka betydelsen av ett förebyggande arbetsmiljöarbete som bygg...

Arbetsmiljö
Artikel

Ett välfyllt påskägg!

Det finns så mycket kunskap och inspiration på partsradet.se att ta del av. Webbplatsen är som ett välfyllt påskägg. Här hittar du några tips på sådant som du kanske har missat...

Hållbart arbetsliv
Artikel

Vem mår bra och vem utvecklas på vår arbetsplats?

Hur jobbar man inkluderande på arbetsplatsen så att alla får likvärdiga möjligheter? En inkluderande arbetsmiljö innebär en arbetsplats där alla kan arbeta och bidra på lika vil...

Hållbart arbetsliv
Artikel och Video

Webbinarium 15 mars: Hur rustar vi verksamheten att främja hälsa och återhämtning?

Återhämtning är avgörande för att vi människor ska kunna fungera, prestera och må bra. Under arbetsdagen använder vi olika resurser som vi behöver balansera upp med återhämtning...

Hållbart arbetsliv
Artikel

Så hanterar Kronofogden hot på jobbet

När rikskronofogden Fredrik Rosengren och forskaren och arbetsmiljöexperten Sara Göransson möttes i Partsrådspoddens studio för att prata om hot och våld i statliga verksamheter...

Arbetsmiljö
Artikel

Prioritera återhämtning och minska stressen. Men hur?

Återhämtning är centralt för ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö, både på organisations-, grupp- och individnivå. Ändå visar forskning att insatserna för att motverka...

Hållbart arbetsliv
Podd

#29 Hot på jobbet: Att rusta för risken

För vissa medarbetare i statlig sektor är hot och våld en normal del av arbetsvardagen. Redan när de sökte sin anställning visste de att hot på jobbet ingår. För andra har...

Arbetsmiljö
Artikel och Video

Fler frågor och svar om arbetsbelastning

Kan ständiga avbrott digitalt eller i ett kontorslandskap räknas som arbetsbelastning? När ska arbetsbelastning anmälas? Och vilka tips har forskaren Mats Eklöf till lokala...

Arbetsmiljö