Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Avslut för utvecklingsprogrammet

2016-10-25 Vikten av kommunikation betonades på den sista träffen i Partsrådets utvecklingsprogram inom arbetsområdet ”Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd”, som har pågått under våren och hösten 2016.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.