Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Partsrådet i framkant

2015-10-01 Partsrådet ligger i framkant när det gäller att hitta relevanta arbetsområden, menar nya ordföranden Eva Liedström Adler.

Eva Liedström Adler

Den 24 augusti tog Eva Liedström Adler över efter Ulf Bengtsson som generaldirektör för Arbetsgivarverket. Samtidigt blev hon ordförande för Partsrådet.

– Det är roligt och stimulerande att komma mycket närmare det partsgemensamma arbetet och det stöd som det ger, kommenterar hon ordförandeskapet.

Eva Liedström Adler är jurist och kommer närmast från tjänsten som rikskronofogde. Hon har arbetat inom staten sedan hon påbörjade sin notarietjänstgöring 1982, och har haft goda möjligheter att följa Partsrådet och föregångaren Utvecklingsrådet i egenskap av ”kund”, både som medarbetare och som chef. Under senare tid har hon bland annat deltagit i seminarier kring hot och våld – frågeställningar som varit relevanta vid hennes gamla arbetsplats Kronofogden.

Fungerande samverkan

Hennes bild av Partsrådet är att det är en verksamhet som ligger i framkant.

– Partsrådet känner in vad som är viktiga frågor på myndigheterna. Det ser jag som ett bevis på en väl fungerande samverkan, säger Eva Liedström Adler och nämner det nya arbetsområdet Arbetsmiljö som ett exempel.

Parterna såg tidigt behovet av att fokusera på frågan. Vid årsskiftet utvidgades det tidigare arbetsområdet Hot och våld ur ett partsperspektiv, så att det även omfattar arbetsmiljöfrågor i ett vidare perspektiv, med bland annat satsningar på arbetsmiljöutbildningar.

Eva Liedström Adler beskriver Partsrådet som ett partsorgan som gör det möjligt att lyfta ut och fördjupa viktiga frågor, som parterna vill arbeta vidare med. Det finns en samsyn om vilka områden man ska fokusera på. Stödet till lokala parter står i fokus.

– Partsrådet ger lokala parter en möjlighet att jobba nära tillsammans, genom det stöd och de utbildningar man ger. Det är en bra lösning som skapar förutsättningar för ett gemensamt lokalt partsarbete. Partsrådet kan visa på goda exempel, inspirera och möjliggöra utvecklingsmöjligheter.

Visar intresse

Som ordförande har hon inga direkta möjligheter att påverka själva innehållet i Partsrådets verksamhet. Det fastställs i förhandling av centrala parter. Eva Liedström Adler ser däremot sitt uppdrag att möjliggöra att parternas intentioner kommer fram på rätt sätt som viktigt.

– Inte minst behövs det någon som visar intresse för Partsrådets verksamhet, säger hon.

På frågan om hur hennes vision för Partsrådet ser ut svarar hon ödmjukt att hon ännu är allt för mycket av en rookie för att kunna uttala sig om det.

– Men jag hoppas att kunna se ett väl fungerande samarbetsklimat, en förståelse och en gemensam vilja att utvecklas. Det är väsentligt att myndigheterna ser den möjlighet som finns genom partsgemensamt arbete.

Gillar rutiner

Eva Liedström Adler beskriver sig själv som en person som gillar struktur, ordning och reda och välfungerande rutiner. Att hon är jurist i botten, med domarbakgrund, menar hon i högsta grad har påverkat henne som person.

– Jag vet även vilken makt som ligger i ordets formulering. Jag vet hur knepigt det är att formulera det man vill säga på rätt sätt.

I övrigt beskriver Eva Liedström Adler sig som ganska prestigelös men samtidigt tydlig med vad hon vill.

Barnen är vuxna och nu bor hon och maken i Stockholms innerstad.

– Jag njuter av närheten och möjligheten att ta del av museer och biografer och kopplar gärna av med en god bok. Resor är trevligt. Jag tycker om att jobba rejält när jag arbetar och att sedan kunna vara ledig.

Publicerad: 2015-10-01

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.