Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Insatser inom Lokal lönebildning

2010-02-05 Inom arbetsområdet Lokal lönebildning har man genomfört intervjuer med parterna på fyra myndigheter.

Fokus i intervjuerna har legat på förutsättningar, framgångsfaktorer, svårigheter och verktyg, berättade Anna-Karin Högberg, operativt ansvarig för arbetsområdet.

Andra insatser inom arbetsområdet är seminarier, nätverk och stödmaterial samt information på Partsrådets hemsida.

I januari genomförs ett seminarium på tre orter i landet, Stockholm, Göteborg och Malmö. Syftet är att inspirera lokala parter i lönebildningsarbetet. Medverkande är parternas förhandlingschefer och lokala parter från olika myndigheter.

Seminariet innehåller panelsamtal med parternas förhandlingschefer, bland annat om de bakomliggande drivkrafter och den potential som finns i nuvarande centrala avtal samt vikten av strategiskt arbete.

Under seminariet berättar lokala parter från olika myndigheter om sina erfarenheter i ett antal valfria workshops. Seminarierna kommer också att ta upp hur man får igång den återkommande dialogen i organisationerna och vad som kan behöva utvecklas.

-Vi vill betona frågan varför det är bra att jobba strategiskt med lönebildning samt belysa vikten av ett tydligt arbetssätt och en transparent process, förklarade Anna-Karin Högberg.

Andra stödinsatser som planeras:

  •  erfarenhetsutbyte vad gäller lönesättande samtal
  •  seminarium om saklig bedömning av prestation och resultat utifrån olika kriterier och med koppling till verksamhet
  •  nätverk
  • stödsamtal

Synpunkter från gruppdiskussionen:

– Viktigaste stödet är chefskollegorna i den ledningsgrupp man tillhör. Det är där man måste arbete med frågan, oavsett nivå. Det är också nödvändigt att analysera verksamheten och det egna ansvaret för det område man chefar över.

– Ibland är det svårt att beskriva målen för verksamheten. Hur gör man för att bryta ner målen i praktisk verksamhet?

– Det är viktigt att lönebildningen fungerar som en ständigt pågående process, kopplad till alla övriga processer i verksamheten. Det ska inte vara något som sker bara inför avtalsrörelsen.

– Centrala och lokala parter måste mötas.

Publicerad: 2010-02-05

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.