Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Redovisning Jämställda arbetsplatser

2010-02-05 Anna-Karin Högberg från Partsrådet redovisade uppdraget för Jämställda arbetsplatser samt de metoder och det stöd för lokala parter som håller på att tas fram.

Utgångspunkten för arbetet är

  • partsgemensamt stöd till lokala parter
  • lönebildningsprocess enligt RALS
  • BESTA som grund i lönekartläggningsarbetet

– Genuskunskapen måste höjas. Det är lätt hamna i privata resonemang när det handlar om strukturella orsaksfaktorer, konstaterade Anna-Karin Högberg.

Kartläggingsfasen har bestått av strukturerade samtal med lokala parter. Utvecklingsfasen har nu tagit vid och innehåller bland annat följande:

  • metodstöd för sakliga löner
  • lönepolitiska resonemang med  genusperspektiv
  • uppföljning i lönekartläggningen i RALS anda
  • utveckling av löneanalys
  • kunskapshöjande aktiviteter, till exempel seminarier om bedömning och om kriterier

Publicerad: 2010-02-05

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.